تمام مطالب

دو فصلنامه علمی دو زبانه مطالعات دینی Religious Studies

جلد-20اسفند با هدف ترجمه و بازنگری متون حوزه های مرتبط با دین و خانواده از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی راه انداز ی شده است.این فصلنامه با بهره گیری از اساتید و دانش پژوهان دوره تربیت مترجم به دنبال تبیین و تنویرمسائل روز و چالشی در حوزه دین و خانواده میباشد و امید دارد با فعالیت خود و با ترجمه مقالات و انتشار بصورت منظم، موضوعات چالشی و مورد نیاز محققان و پژوهشگران را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz