آيين نامه هاي آموزش تکمیلی (سطح 3)

جهت دریافت آئین نامه به تفکیک هر موضوع، روی موضوع مورد نظر کلیک نمایید:

 * ارزشیابی تحصیلی

* انتخاب واحد

* پایان نامه

* تغیير رشته

* حضور و غیاب

* مرخصی تحصیلی

* معادل سازی

* مهمان و انتقال

* منع تحصیل و بازپذیری

* فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz