رشته تاریخ اسلام (مجازی)

جايگاه تاريخ و به ویژه تاریخ اسلام ، در ميان علوم انسانی و اسلامی و نيز ضرورت آگاهی های تخصصی حوزيان از مباحث تاريخی ، باعث تاسيس و راه اندازی رشته تخصصی تاريخ اسلام شده است . هدف از رشته تاریخ اسلام ، تربیت دانش آموختگانی متعهد به اسلام و انقلاب است که با برخورداری از روحیه هم گرایی اسلامی و با پشتوانه شایسته علمی از تاریخ اسلام ، درکی درست از حال و آینده جهان اسلام و برآوردی واقعی از نحوه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در حوزه تاریخ اسلام داشته باشند .

mtحج گروه  کارشناس
  
 
 
 
 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz