رشته فقه و اصول (مجازی و غیرحضوری)

موضوع فقه و اصول با سابقه هزار ساله حوزه شیعه از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که تعلیم و تعلّم احکام مورد ابتلای شریعت مقدس اسلام، از اوجب واجبات بعد از معرفة الله است. از جهت دیگر در عصر حاضر با توجه به اقبال عمومی بر اطلاع از مسائل فقه امامیه، از اقصی نقاط عالم و نیازهای درونی جامعه برای ساختن تمدن اسلامی، نیاز به تعلیم و تعلم فقه و اصول شیعه ضرورت دو چندان یافته است.

 mghفقه گروه  کارشناس
  
 
 
 
 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz