رشته تفسیر و علوم قرآنی (مجازی و غیرحضوری)

رشته تفسیر و علوم قرآن با محوریت قرآن کریم در مسائل مربوط به آن، در سطوح گوناگون فعالیت می کند. دانش پژوهان این رشته در با موضوعات مرتبط با شناخت اصل قرآن، مانند تحریف ناپذیری، اعجاز و...آشنا می شوند و از موضوعات مهم قرآنی از قبیل خداشناسی، پیامبر و امام شناسی، معاد و....را با نگاه تفسیری آگاهی عمیقتری پیدا می کنند. همچنین مبانی و روش های تفسیر ترتیبی و موضوعی و نیز گرایش های تفسیری را می شناسند تا چگونگی تفسیر و روش ارزیابی تفاسیر را فرا گیرند. آشنایی بیشتر و کاربردی با کتاب های تفسیری مهم از قبیل المیزان و...از دیگر فعالیت های این رشته بشمار می رود.

 mtajtsdv گروه  کارشناس
  
 
 
 
 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz