رشته تعلیم و تربیت اسلامی (مجازی)

رشته تعلیم و تربیت در کشور ما رشته ای است که در ادامه علوم تربیتی انتخاب می شود .این رشته دو وظیفه خرد و کلان دارد. در وظیفه کلان نظام تربیتی ای را مبتنی بر یک هستی شناسی ویک نگاهی به معرفت و انسان تشکیل می دهد، که مورد قبول آن جامعه خاص قرار دارد و در عین حال یک توجیه عقلانی و منطقی هم دارد .در بحث خرد فلسفه تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت موجود، آسیب ها و رخنه هایش را بررسی می کند.

mtalitalim گروه کارشناس

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz