دو فصلنامه علمی دو زبانه مطالعات دینی Religious Studies

جلد-20اسفند

با هدف ترجمه و بازنگری متون حوزه های مرتبط با دین و خانواده از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی راه انداز ی شده است.این فصلنامه با بهره گیری از اساتید و دانش پژوهان دوره تربیت مترجم به دنبال تبیین و تنویرمسائل روز و چالشی در حوزه دین و خانواده میباشد و امید دارد با فعالیت خود و با ترجمه مقالات و انتشار بصورت منظم، موضوعات چالشی و مورد نیاز محققان و پژوهشگران را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

محورها و اولویت های نشریه شامل تاریخ ادیان و مذاهب (بررسی ماهیت، ظهور ، رشد و بالندگی، تطورات و تحلیلهای علمی در این زمینه)؛ جغرافیای تاریخی ادیان و مذاهب (نگاه محققانه به محدودۀ جغرافیایی ادیان ومذاهب در طول تار یخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم)؛ منابع حجیت در ادیان و مذاهب (بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و مذاهب و منبعشناسی آموزهها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائر آنها)؛ اعتقادات (بررسی، تحلیل و نقد آموزههای اعتقادی ادیان و مذاهب در شاخه های مبدأشناسی، غایت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی،فرجام شناسی و ...)؛ شعائر ، احکام و اخلاقیات (بررسی تحلیلی و نظریه پردازی در ریشه شعائر دینی، تبیین ملاکات احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی) میباشد

نقد و تحلیل دیدگاهها و نظریه های معاصر در مورد زنان و خانواده، تبیین دیدگاه های اسلامی و بومی سازی مطالعات زنان، نقد دیدگاه های مختلف خصوصا دیدگاه های غربی - در مورد زنان و خانواده، ارائه رویکردهای مبتنی بر آموزه های اسلامی برای کاستی ها و نا کارآمدی های موجود، و مطالعات تطبیقی در مورد زنان و خانواده از مباحث دیگری است که در این نشریه بدان پرداخته می شود.
مطالعات دینی Religious Studiesفقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های جدید است می پذیرد.
مجله از پذیرش مقالات مروری، گردآوری و گزارشی، ترجمه به شرط وجود نوآوری استقبال می نماید.

 

دوفصلنامه علمی دو زبانه مطالعات دینی - شماره اول ، پاییز و زمستان 1401

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz