نمره ارزشیابی درس روش نویسندگی 1 و 2

روش-نویسندگی

قابل توجه طلابی که درس روش نویسندگی 1 و 2 را  در ترم جاری انتخاب نموده اند:

 **برای ارزشیابی درس روش نویسندگی 1 و 2 در نیمسال جاری، 3 نمره در نظر گرفته شده است.

 **برای نیمسال های بعدی نسبت به نحوه اجرای این درس و نمره ارزشیابی آن تصمیم گیری خواهد شد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz