کار عملی دروس (ویژه طلاب سطح 2)

 

تمرین های درس روش نویسندگی 1 و 2  (ویژه طلاب غیرحضوری)

تمرین های درس لغت شناسی (ویژه طلاب غیرحضوری)

 

** تمرین های درس نویسندگی 1 و2 (ویژه طلاب مجازی) توسط اساتید محترم اعلام می گردد.

**تمرین های درس لغت شناسی (ویژه طلاب مجازی) توسط اساتید محترم اعلام می گردد.

 

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz