برنامه امتحانات سطح دو

 

11111

 

 

برنامه امتحانات

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

  • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
  • دوره عمومی: 2440 - 32112301
  • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
  • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
  • کانال مرکز: http://sapp.ir/jz2305