رشته فلسفه اسلامی (غیرحضوری)

موضوع تفکر و خردورزی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در معارف دین اسلام است، به گونه ای که در قرآن کریم تاکید فراوانی بر تعقل و تفکر شده است (افلا یعقلون، افلا یتدبرون، و ...). در میان شاخه های علوم و دانش بشری، فلسفه بیش از همه از جهت روش و محتوا بر تفکر و روش عقلی تأکید دارد که سابقه آن به درازای تاریخ اندیشه بشری است. در این دوران مخالفتهای فراوانی از طرف طیفهای مختلف با انگیزه های گوناگون با این دانش اصیل گردیده، اما علیرغم تمام این مخالفتها، فلسفه همواره از پیش از اسلام تا به امروز در حال توسعه، رشد و شکوفایی و بالندگی بوده و در حوزه های مختلف پاسخگوی نیازهای بشر بوده است.

فلسفهفلسفه گروه کارشناس

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz