تحقیق پایانی سطح دو

 * تحقیق دو واحد درسی است که حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۰ صفحه باید باشد. ابتدا انتخاب موضوع و نوشتن طرح باید انجام شود و در صورت تایید گروه علمی به ادامه کار پرداخت.

* برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری – آموزش سطح ۲ غیر حضوری و مجازی - تحقیق پایانی مراجعه شود.

 

* شماره تماس های گروه های علمی:

رشته تفسیر و علوم قرآن: آقای معصومی - ۲۲۶۸

رشته کلام اسلامی: آقای حسینی - ۲۲۱۶ - ۲۰۷۴

رشته فقه و اصول: آقای ساغر - ۲۳۳۱

رشته فلسفه اسلامی: آقای معصومی - ۲۳۵۴ -2460

 

* موضوعات کارشده در گرایش کلام

* موضوعات پیشنهادی در گرایش تفسیر

  فرم طرح تحقیق سطح 2
  مراحل نگارش تحقیق سطح 2
  ضوابط تنظیم تحقیق

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: http://sapp.ir/jz2305