پایان نامه سطح سه

تذکرات و فرم های کلی مربوط به تحقیق پیشرفته، کارورزی و پایان نامه سطح 3 را از این  پیوند دریافت نمایید

ضوابط تنظیم و نگارش کارورزی تحقیق

فرم کار علمی درس روش تحقیق سطح 3

 

فرم های درخواست مهلت و تعهد:

فرم درخواست تعیین مهلت تدوین پایان نامه

فرم درخواست مهلت تصویب و ارائه طرح تفصیلی

فرم درخواست مهلت اتمام پیش نیاز پایان نامه

 

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش آموزش از راه دور

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: https://eitaa.com//vdc_jz